De Burcht

'een veilige plek om (op) te groeien'

Gastouderbureau

rijksoverheid.nl

De rol van het gastouderbureau

Wanneer vraagouders in aanmerking willen komen voor kinderopvangtoeslag (KOT), zullen de contracten en betaling van de uren via een gastouderbureau(gob) moeten lopen.
De overheid stelt een aantal minimale eisen aan een gob.
Alle gastouderbureaus moeten:

  • betalingen beheren en inzichtelijk maken
  • een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling hebben
  • jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid invullen
  • een oudercommissie en een klachtenregeling hebben
  • de kwaliteit van de opvang controleren door op bezoek te gaan tijdens de opvanguren
rijksoverheid.nl

De GGD komt regelmatig op bezoek bij gastouderbureaus om te controleren of ze (nog) aan de voorwaarden voldoen.
Van geregistreerde gastouderbureaus kunt u in het LRKP de verslagen van de GGD inzien.
Hier kunt u zien welk gastouderbureau zijn zaakjes goed op orde heeft. Als een gastouderbureau failliet gaat of zijn registratie verliest, kan dat vervelende financiƫle gevolgen hebben voor zowel de vraag- als de gastouder.

gastouderbureaufijn.nl

Werken via een gastouderbureau is verplicht wanneer vraagouders KOT willen aanvragen. Hiervoor betalen vraagouders bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Hiervoor voert het gastouderbureau de taken uit zoals omschreven in de eisen van de overheid en vaak doen ze nog meer.
Zo helpen sommige gastouderbureaus bij het aanvragen van de KOT en organiseren ze voor aangesloten gastouders de verplichte kinder-EHBO scholing, thema-avonden en contactmomenten met andere gastouders.
Vraagouders ontvangen van het gastouderbureau de rekening voor de afgenomen uren en de vergoeding voor het gastouderbureau. Deze moet in zijn geheel aan het gastouderbureau worden betaald. Het gastouderbureau betaalt mijn uurvergoeding daarna aan mij.

Werken zonder gastouderbureau

Soms kan het dan voor vraagouders voordeliger zijn om de opvang zonder gastouderbureau te regelen. Dat is wanneer de KOT lager is dan het maandbedrag dat het gastouderbureau vraagt.
Dan missen we echter wel de service van het gastouderbureau. De begeleiding vanuit het bureau is niet altijd in geld uit te drukken.
Bij onderling geregelde opvang zijn de opvang van de kinderen en de algemene voorwaarden hetzelfde, maar de contracten, overlegmomenten en betalingen regelen we zelf.

Vraagouders krijgen rechtstreeks van mij een rekening met de uren en de kosten. Het totale bedrag moet dan op mijn rekening worden gestort. Ik accepteer geen contante betalingen.

Vergelijken?

Ik werk momenteel voornamelijk via gastouderbureau FIJN!, maar in overleg is ook opvang via andere gastouderbureaus mogelijk.

Wil je alle verschillen tussen opvang via FIJN en opvang zonder gastouderbureau nog even op een rijtje zien? Klik dan hier

Adri

Neem contact met mij op via e-mail of Facebook

Of schrijf een recensie op

© 2022 De Burcht Mini BSO registratienummer LRK 406248229 kvk 62047787