De Burcht

'een veilige plek om (op) te groeien'
Visie van De Burcht beer"

Pedagogisch Werkplan:
Een veilige plek om (op) te groeien

Sinds 1996 werk ik als gastouder en vanaf 2001 ook via een gastouderbureau. 
In deze jaren heb ik veel ervaring opgedaan en een werkwijze ontwikkeld die aansluit bij de vier pedagogische basisdoelen uit de wet Kinderopvang. Ik leg hierbij bepaalde accenten omdat ik alleen schoolkinderen opvang en geloof dat ieder mens met een doel gemaakt is. 
De uitwerking van deze werkwijze geef ik weer in dit persoonlijk pedagogisch werkplan, waarbij ik de vier pedagogische basisdoelen en de bijbel als uitgangspunt neem. 
Centraal staat dat de kinderen tot hun recht kunnen komen: de ruimte krijgen om zich sociaal, emotioneel, motorisch, geestelijk en intellectueel te ontwikkelen tot de persoonlijkheid zoals God die al in hen heeft gelegd. 

beer"

Emotionele veiligheid

Een kind moet zich veilig en geborgen voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Om dit te kunnen bereiken probeer ik zoveel mogelijk te achterhalen hoe het kind zich voelt en wat hij of zij belangrijk vindt. Zo knoop ik altijd een gesprekje aan met één van de kinderen wanneer we van school naar huis fietsen. Op die manier kan hij/zij vertellen wat hem/haar bezig houdt zonder dat anderen meeluisteren. Als we (het kind en ik) het nodig vinden kunnen we naar aanleiding van het gesprek ook actie ondernemen.
We houden een vast tijdspatroon aan tijdens de opvang en duidelijke regels. De grenzen kunnen, in overleg met het kind en de ouders, aangepast worden aan wat het kind aan kan. 
Ik heb vaste plekken voor het spelmateriaal, zodat ze weten waar ze wat kunnen vinden en weer kunnen opruimen.
Hierdoor weet ieder kind waar hij aan toe is en kan, binnen deze grenzen, naar hartenlust spelen en ontdekken.

beer"

Persoonlijke ontwikkeling

Juist in de basisschooltijd ontwikkelen kinderen hun persoonlijkheid en hun talenten. Ik probeer in deze ontwikkeling naast hen te staan om hen te stimuleren hun interesses te volgen en hun dromen na te jagen, maar daarbij het belang van anderen niet uit het oog te verliezen. 
Daarom heb ik ook veel verschillende soorten speelgoed, Lego, Playmobil en barbies, maar ook verkleedkleren, spelletjes, knutselmateriaal en mecano. Hierdoor kan ieder kind wel iets vinden wat hem of haar 'kan boeien'. Er is een aparte leeshoek, computerhoek  en knutseltafel, zodat ze die activiteiten ongestoord kunnen doen.
Om kinderen te helpen met dingen waar ze moeite mee hebben gebruik ik de werkwijze van Kids skilzz: Een creatieve manier waarmee kinderen leren hun problemen op te lossen. Meer hierover kun je vinden op deze website.
Met behulp van deze methode zoek ik samen met het kind een oplossing waarmee hij of zij verder kan. 

beer"

Sociale ontwikkeling

Leren omgaan met andere kinderen gaat bij mij spelenderwijs. Veel van het speelgoed dat ik heb, nodigt uit om er samen met anderen mee te spelen. Zo heb ik een verzameling gezelschapsspelletjes, groepsspelletjes voor op de Wii, maar ook legertjes en spullen om winkeltje, vader en moedertje of schooltje mee te spelen. 
Kinderen mogen vriendjes of vriendinnetjes mee nemen uit school, daarbij moet wel rekening worden gehouden met het maximale aantal kinderen dat ik tegelijk mag opvangen (6 schoolkinderen). Op deze manier leren de kinderen vanzelf om te overleggen en omgaan met teleurstelling wanneer het een keer niet kan. 

Het overbrengen van normen en waarden

Respect voor ieder mens en God staat centraal in mijn huis.
Ook al is iedereen anders, toch is iedereen gelijkwaardig. Ieder kind mag zichzelf zijn, maar moet daarbij wel rekening houden met anderen.
Hierbij gebruik ik de tien geboden en de respectregels zoals die bij PCBO de Regenboog gebruikt worden als leidraad. De respectregels hangen goed zichtbaar in de keuken, zodat we elkaar er ook op aan kunnen spreken wanneer iemand zich er niet aan houdt.

Adri

Neem contact met mij op via e-mail of Facebook

Of schrijf een recensie op

© 2022 De Burcht Mini BSO registratienummer LRK 406248229 kvk 62047787