De Burcht

'een veilige plek om (op) te groeien'

Vergelijken?

Er zijn momenteel vier gastouderbureaus waar ik sta ingeschreven, maar het liefst werk ik via gastouderbureau FIJN!

Hieronder een tabel van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen opvang via FIJN en de opvang zonder gastouderbureau.

Vergelijking gastouderbureaus
FIJN! onderling
Controle

Minimaal 1x per jaar bezoek tijdens de opvang

Alleen GGD-controle

Ondersteuning

Ondersteuning door Petra en Ciska

-

Noodopvang

Zelf regelen

Zelf regelen

Vakantie

Vervangende gastouder moet ook via FIJN! werken

Zelf vervanging regelen in mijn vakanties

Incidentele opvang

Mogelijkheid om bij afname van weinig uren een uurtarief te betalen i.p.v. het maandtarief

Mogelijk zolang ik niet 'vol' zit

Officiële communicatie

Via internetportal (Portabase)

Via e-mail of op papier

Kinderopvangtoeslag

Recht op KOT

Geen recht op KOT

Betaling

Betaling uren via gob

Betaling rechtstreeks op mijn rekening

Inschrijvingskosten

Bij aanmelding via mij, geen inschrijvingskosten

-

Bureaukosten

€ 25,- per maand

-

Opvangkosten

€ 5,40 per uur

€ 5,40 per uur

Scholing

Thema-avonden en E-learning

Intervisie, kinder-EHBO en vakliteratuur

Klachten

Onderling, maar als we er niet uitkomen is bemiddeling via gob mogelijk

Onderling

Adri

Neem contact met mij op via e-mail of Facebook

Of schrijf een recensie op

© 2022 De Burcht Mini BSO registratienummer LRK 406248229 kvk 62047787