De Burcht

'een veilige plek om (op) te groeien'

De kosten

Via het gastouderbureau

Wanneer de opvang via een gastouderbureau loopt, betalen vraagouders mijn uurtarief plus een maandelijks bedrag voor bemiddelingskosten aan het gastouderbureau. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het bureau.
Bij gastouderbureau FIJN! is het ook mogelijk om bij incidentele opvang een bedrag per uur te betalen. Dit kan voordeliger zijn wanneer er weinig uren opvang nodig is. Kijk voor de voorwaarden op de website van gastouderbureau FIJN!
Wanneer de opvang via een gastouderbureau wordt geregeld, kunnen de vraagouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoeveel de KOT uiteindelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. Op de website van de belastingdienst staat meer informatie over de voorwaarden en een rekenhulp om de daadwerkelijke kosten te berekenen.

Zonder gastouderbureau

Soms is het voordeliger en makkelijker om de opvang onderling te regelen, dit noem ik informele opvang. Dit is wanneer de KOT lager is dan het maandbedrag/uurtarief dat het gastouderbureau vraagt en/of het aantal uren per maand sterk wisselen.
Dan missen we echter wel de service van het gastouderbureau: hulp bij de contracten, het online controleren van de uren en de gesprekken.
Vraagouders ontvangen de factuur via de e-mail van mij. Op verzoek kan de factuur ook op papier worden verstrekt.
Het bedrag van de factuur moet rechtstreeks op mijn rekening worden overgemaakt. Ik accepteer geen contante betalingen.

Kostenoverzicht
Gastouderbureau Informeel
Uurtarief

€ 5,60 per uur (afgerond op kwartieren)

€ 5,60 per uur (afgerond op kwartieren)

Kinderopvangtoeslag  recht op KOT

geen recht op KOT

Inschrijvingskosten GOB eenmalig

n.v.t.

Bureaukosten

vast bedrag per maand

n.v.t.

Adri

Neem contact met mij op via e-mail of Facebook

Of schrijf een recensie op

© 2022 De Burcht Mini BSO registratienummer LRK 406248229 kvk 62047787